Những “bản sao Trái Đất” có thể tồn tại sự sống giống hệ mặt trời

Proxima b, hành tinh đá gần nhất bên ngoài , là một trong nhiều nơi có thể tồn tại sự sống do có nhiều điều kiện phù hợp.

ban-sao-trai-dat
Proxima b cách Trái đất 4,2 năm ánh sáng và nằm trong khu vực cho phép nước lỏng tồn tại trên bề mặt.

ban-sao-trai-dat-1
Hệ thống Gliese 667 c gồm ít nhất là một và có thể là ba siêu trái đất trong vùng sinh sống quanh ngôi sao.

ban-sao-trai-dat-2
Kepler 186 f lớn gấp 1,5 lần Trái đất, cách Trái đất 561 năm ánh sáng.

ban-sao-trai-dat-3
Kepler 442 b cách Trái đất 1115 năm ánh sáng, nó bay quanh sao lùn màu cam có tuổi thọ ít nhất 30 tỷ năm.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>