ớt Naga Viper

TÌm hiểu về giống ớt cay nhất thế giới

Chilli-Gerald

Theo báo Daily Mail, các hạt giống ớt siêu cay Naga Viper đã được bán cho Hiệp hội Làm vườn Edinburgh và cung cấp cho